Over coaching

Image

Coaching is een vorm van non-formeel leren die in steeds meer sectoren wordt toegepast voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet nieuw, integendeel: het is zo oud als het leren van de mens. Socrates leerde zijn leerlingen zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Hij stelde hen vragen op een open, onderzoekende manier.

Met je coach stap je uit de dagelijkse hectiek en bespreek je je leervraag aan de hand van actuele gebeurtenissen uit je werk. Je bekijkt ze van verschillende kanten en op verschillende niveaus: denken, doen, voelen, willen, vinden. Je onderzoekt handelingsalternatieven die je vervolgens in de praktijk uitprobeert. Voor een succesvol coachingstraject is enige lengte nodig (minimaal vijf gesprekken van 1 uur) en een goede frequentie (minimaal een keer per maand).

Uit diverse metastudies blijkt dat coaching een effectieve manier is om de prestaties te verbeteren. Het brengt inzicht op jezelf en je functioneren, je breidt je handelingsrepertoire uit en daarmee vergroot coaching je effectiviteit als professional.