NOBCO

Image

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) beschrijft coaching als volgt: “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

Als coach houd ik mij aan deze beschrijving en uiteraard ook aan de ethische code van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO). Centrale uitgangspunten daarin zijn het vertrouwen in het handelingsvermogen van de coachee, de gelijkwaardigheid van coach en coachee, en de prioriteit die de doelen en keuzes van de coachee hebben boven die van de coach. Vertrouwelijkheid is een basisvereiste: zowel de coach als coachee achten de informatie die zij in de gesprekken verkregen hebben als vertrouwelijk en deze wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd met anderen, tenzij daar gezamenlijk andere afspraken over worden gemaakt.

https://www.nobco.nl/organisatie/internationale-ethische-code-iec